Yn sicr, mae gan ddyfeisiau i atal camdanio eu lle, ond dydyn nhw am bob amser yn gweithio'n esmwyth. Fel un a fu unwaith, flynyddoedd lawer yn zl, yn gwneud y camgymeriad gwirion o lenwi car diesel â phetrol ac yn a ' i yrru ymaith, gan achosi symiau trychinebus o ddifrod i'r injan dlawd dan sbengllyd, yr wyf wedi bod yn yn yr ypydi yn y pypyna. M gwneud y decision cywir.
Hyd yn ddiweddar, og bynnag, nid oeddwn wedi dod i mewn yn tynnu car a oedd wedii ffitio ag un o'r dyfeisiau camddefnyddio cynyddol gyffredin, sy'n dod i ffroenell iawn yn unig, o'r pwmp GDd.
Pan ddaeth un ddyfais o'r fath Rwy'n dwylo yn ddiweddar, Gwenais ar yr, atgofion, daeth y thranc myglyd y car hwna'n zl fwy na degawd yn zl. Roedd hyn, yn fy marn i, yn gynnydd. Ond yna dechreuais leni'r car gyda disel yn darganfod oedd popeth mor syml ag yr ymddangosai.
Os rhoddais fwy o bwysau ar y ddolen pwmp, mae llif y tanwydd yn cael ei dorri allan. Fe wnes i siglo, jigio a thrafod y pwmp y phob math o onglau ac agweddau, ond yr unig ffordd o gael tanwydd i mewn i'r y car oedd ei roi mewn cawl. Gyda 60 litr i'e llenwi, profodd hyn yn periods experience dychrynllyd o hir.
Nghefn i mi mi nesu ar ddawns full, mae'n i i'r toriad fod wedi cicio i mewn 40 gwaith neu fwy. Yn erbyn hynny doeddwn i ddim yn ymddiried ynddo, felly roeddwn i'n dal ati i cochi'r ddolen er mwyn cael mwy o danwydd, a drensio fy esgidiau mewn disel yn syth. Yn bendant, doedd hyn a hyn yn gynnydd.
Pa ID hoffech wybod os yw hyn yn nodweddiadol o ddyfeisiau o'r fath, neu os oeddwn yn ôl digwydd bod yn anlwcus? Gadewch i mi wybod eich profiadau ...


Diesel neu betrol? Anfantais i ' r broblem o gamdanio-img_0350-jpg