Croeso i'r llawlyfrau trwsio ceir.

Cofrestru

Cofrestru mewn Canllawiau Trwsio Ceir

Gwybodaeth Ofynnol

Rhowch yr enw yr hoffech fewngofnodi a bod yn hysbys ar y safle hwn.

Rhowch gyfrinair ar gyfer eich cyfrif defnyddiwr. Sylwch fod cyfrineiriau'n sensitif i achosion.

Rhowch gyfeiriad e-bost dilys i chi eich hun.

Gwybodaeth Ofynnol Ychwanegol (proffil)

Dewiswch frand eich car / Dewiswch frand eich car:

Dylech gynnwys model o'ch car / Rhowch fodel eich car (CR-V, Audi 100, ...)

Ym mha wlad rydych chi'n byw ynddi? / Ym mha wlad wyt ti'n byw?

Ym mha iaith byddwch yn ysgrifennu eich swyddi. Bydd y fforwm yn cyfieithu eich swyddi'n awtomatig i ieithoedd defnyddwyr eraill. Hefyd bydd yn cyfieithu swyddi mewn ieithoedd eraill i'ch iaith ddiofyn.

Arddangosir eich dyddiad geni a'ch oedran mewn sawl man ar y fforwm. Dim ond y gweinyddwr fydd yn gallu cael mynediad i'ch dyddiad geni os byddwch yn dewis ei guddio drwy'r opsiwn preifatrwydd isod.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os oedd aelod presennol o'r Llawlyfr Trwsio Ceir yn eich cyfeirio at y safle hwn, rhowch ei enw defnyddiwr yma.

Gellir cywiro pob set amser a ddangosir ar y fforymau yn awtomatig i ddangos yr amser cywir ar gyfer eich lleoliad yn y byd. Dewiswch y gylchfa amser briodol o'r rhestr isod.

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd y gweinyddwyr a/neu aelodau eraill am anfon hysbysiadau neu negeseuon e-bost atoch. Os nad ydych am dderbyn e-bost gan rai pobl yna efallai y byddwch yn analluogi'r opsiynau yma

Rheolau'r Fforwm

Er mwyn bwrw ymlaen, rhaid i chi gytuno â'r rheolau canlynol:

Rheolau'r Fforwm

Mae cofrestru i'r fforwm hwn am ddim! Rydym yn mynnu eich bod yn cadw at y rheolau a'r polisïau a nodir yn fanwl. Os ydych yn cytuno i'r telerau, gwiriwch y blwch ticio 'Rwy'n cytuno' a phwyswch y botwm 'Cwblhau Cofrestru' isod. Os hoffech ganslo'r cofrestriad, cliciwch Yma dychwelyd i fynegai'r fforymau.

Er y bydd gweinyddwyr a safonwyr y Llawlyfr Trwsio Ceir yn ceisio cadw pob achos gwrthwynebus oddi ar y safle hwn, mae'n amhosibl i ni adolygu pob neges. Mae pob neges yn mynegi barn yr awdur, ac ni fydd perchnogion y Canllawiau Trwsio Ceir, na vBulletin Solutions, Inc. (datblygwyr vBulletin) yn cael eu dal yn gyfrifol am gynnwys unrhyw neges.

Drwy gytuno i'r rheolau hyn, yr ydych yn gwarantu na fyddwch yn postio unrhyw negeseuon sy'n anweddus, yn vulgar, yn canolbwyntio'n rhywiol, yn gas, yn fygythiol, neu fel arall yn torri unrhyw gyfreithiau.

Mae perchnogion y Llawlyfr Trwsio Ceir yn cadw'r hawl i dynnu, golygu, symud neu gau unrhyw eitem gynnwys am unrhyw reswm.

Yn ôl i'r brig