Λογισμικό Μερσεντές Xentry έχει σχεδιαστεί για τη διάγνωση ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου και ηλεκτρικού εξοπλισμού Οχήματα Mercedes-Benz.


Το λειτουργικότητα του ξενοδοχείου Mercedes-Benz, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης των ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (ECU), αναβοσβήνει / ενημέρωση του λογισμικού ECU, καθώς και το μενού μηχανικής (μενού προγραμματιστή) είναι διαθέσιμα σε αυτήν την έκδοση.
Η επικοινωνία με το ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος πραγματοποιείται μέσω διαγνωστικών εργαλείων SD connect C4, C5, Xentry VCI, καθώς και πολυπλέκτες με συμβατή διεπαφή VCI (DoIP).


Το Ξέντρι το λογισμικό διαθέτει .

Xentry OpenShell 06.2022 Release 4-das4-jpg

στο AutoRepManS: