ซอฟต์แวร์ Mercedes-Benz Xentry ออกแบบมาเพื่อวินิจฉัยชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าของ รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์.


ที่ ฟังก์ชั่นการใช้งานของ Mercedes-Benz Xentryรวมถึงการเข้ารหัสของชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) การกระพริบ / อัปเดตซอฟต์แวร์ ECU รวมถึงเมนูวิศวกรรม (เมนูนักพัฒนา) มีอยู่ในเวอร์ชันนี้
การสื่อสารกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะดําเนินการผ่านเครื่องมือวินิจฉัย SD connect C4, C5, Xentry VCI รวมถึงมัลติเพล็กเซอร์ที่มีอินเทอร์เฟซ VCI (DoIP) ที่เข้ากันได้


ที่ เซนทรี ซอฟต์แวร์มี .

Xentry OpenShell 06.2022 Release 4-das4-jpg