Phần mềm Mercedes-Benz Xentry được thiết kế để chẩn đoán các đơn vị điều khiển điện tử và thiết bị điện của Xe Mercedes-Benz.


Các chức năng của Mercedes-Benz Xentry, bao gồm mã hóa các bộ điều khiển điện tử (ECU), nhấp nháy / cập nhật phần mềm ECU, cũng như menu kỹ thuật (menu nhà phát triển) có sẵn trong phiên bản này.
Giao tiếp với hệ thống điện tử của xe được thực hiện thông qua các công cụ chẩn đoán SD connect C4, C5, Xentry VCI, cũng như các bộ ghép kênh có giao diện VCI tương thích (DoIP).


Các Xentry phần mềm có một .

Xentry OpenShell 06.2022 Release 4-das4-jpg

Trên AutoRepManS: