نرم افزار مرسدس بنز زنتری طراحی شده است برای تشخیص واحدهای کنترل الکترونیکی و تجهیزات الکتریکی خودروهای مرسدس بنز.


این قابلیت مرسدس بنز زنتری، شامل کدنویسی واحدهای کنترل الکترونیکی (ECU)، فلش کردن / به روز رسانی نرم افزار ECU، و همچنین منوی مهندسی (منوی توسعه دهنده) در این نسخه موجود است.
ارتباط با سیستم الکترونیکی خودرو از طریق SD اتصال C4، C5، Xentry VCI ابزار تشخیصی، و همچنین مالتی پلکستر با رابط VCI سازگار (DoIP) انجام می شود.


این زنتری نرم افزار دارای یک .

Xentry OpenShell 06.2022 Release 4-das4-jpg