מרצדס בנץ Xentry תוכנה נועד לאבחן יחידות בקרה אלקטרוניות וציוד חשמלי של רכבי מרצדס-בנץ.


את פונקציונליות של מרצדס בנץ Xentryכולל קידוד של יחידות בקרה אלקטרוניות (ECU), מהבהב / עדכון תוכנת ECU, כמו גם תפריט הנדסה (תפריט מפתח) זמינים בגרסה זו.,
התקשורת עם המערכת האלקטרונית של הרכב מתבצעת באמצעות SD connect C4, C5, Xentry VCI כלי אבחון, כמו גם מרבבים עם ממשק VCI תואם (DoIP).


את Xentry לתוכנה יש .

Xentry OpenShell 06.2022 Release 4-das4-jpg

על המחשב האוטומטי: