Cyflwynwyd i berchnogion ceir canllaw trwsio Acura RSX a Honda Integra cynhyrchwyd yn 2001-2007. Mae gan y ceir hyn (RSX ac Integra) betrol model peiriannau K20A mae'r gyfrol yn 2.0 liters. Mae'r llawlyfr yn cynnwys cyfarwyddiadau rhagorol ar sut i gynnal a chadw cyfnodol yn annibynnol, rheolau ar gyfer gweithredu'r ceir hyn. Mae gan y llyfr gyfarwyddiadau manwl ar gyfer gwneud atgyweiriadau ac addasu elfennau'n fân, er enghraifft - y system rheoli peiriannau yw'r system VTEC; cynnal a chadw neu atgyweirio trosglwyddiadau awtomatig (blychau gêr awtomatig) a systemau ABS. Mae'r llawlyfr yn disgrifio'r dadansoddiadau damcaniaethol posibl o'r Honda Integra neu Acura RSX, yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i ddileu camswyddogaethau ar y ffordd yn annibynnol. Nodir dimensiynau cytras unedau a rhannau, nodir terfynau eu traul posibl, y llus angenrheidiol (eu nodweddion a'u disodli), rhestrir hylifau technegol. Mae adrannau ar wahân o'r llawlyfr yn llawlyfrau defnyddwyr ar weithrediad ceir Honda Integra, Acura RSX A diagramau offer trydanol (gwifrau). Mae'r llyfr canllaw hwn yn hanfodol ar gyfer perchnogion ceir Acura RSX a Honda Integra.

ISBN: 978-5-88850-385-0

ACURA RSX, HONDA INTEGRA (2001-2007) руководство по ремонту-scan481-jpg ACURA RSX, HONDA INTEGRA (2001-2007) руководство по ремонту-scan482-jpgLawrlwytho Llawlyfr Atgyweirio ACURA RSX, HONDA INTEGRA Ar AutoRepManS: