Gyflwynwyd Canllaw trwsio ceir Brand Honda Integra A Acura Integra (y genhedlaeth gyntaf i gael ei chynhyrchu o 1986 i 1989). Gyda'r llyfr hwn, bydd modurwyr yn gallu atgyweirio a chynnal a chadw'r ceir hyn ar eu pennau eu hunain-i gymryd lle hidlwyr tanwydd ac aer, hylifau sy'n gweithio, nodau a rhannau Honda/Acura.


Adrannau'r llyfr:
Gwybodaeth cyffredinol
Offer arbennig
Manyleb
Cynnal a chadw ceir
Injan Honda/Acura
System oeri injan
System tanwydd ac ecsôsts
PPC
Llywio ceir
Atal/rhedeg
System frecio/acura
Nghorff y car
System wresogi a chyflyru aer awtomatig
Cylched trydan Honda/Acura
Fformat arweinyddiaeth: PDF
Llyfr iaith: Saesneg
Maint y Llawlyfr: 188.36 MB
Lawrlwythwch canllaw i atgyweirio Acura Integra Ar AutoRepManS: