Mae'r deunydd yn angenrheidiol i chi er mwyn gwneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw'r car honda neu Acura Integra eich hun, heb orfod troi at wasanaethau drud meistri a gorsafoedd gwasanaeth ceir. Gyda'r canllaw hwn, bydd modurwr newydd yn deall dyfais y car, rheolau ei gynnal a'i gynnal a'i gadw, yn cyflawni gwaith yn annibynnol ar y bwriad i ddisodli defnyddiau traul, diagnosio camswyddogaethau a'u dileu.


Iaith: Saesneg
Fformat: PDF
Maint: 22.63 Mb
Lawrlwythwch canllaw i atgyweirio Acura Integra Ar AutoRepManS: