Đông Âu 850.2782
Bản đồ chi tiết bao gồm 99,9% ở các nước sau: Hungary, Lithuania, Ba Lan, Slovakia, Slovenia, Cộng hòa Séc, Estonia.
Một phần được bảo hiểm nhất: Bulgaria, Latvia 63% 54% và 42% của Croatia, bao gồm cả thành phố lớn và khu vực ven biển.
Chiều dài của các hiển thị 1,2 triệu. km.
Các tiểu bang khác châu Âu đông được bao phủ bởi một mạng lưới các đường bên, cho phép cho điều hướng liên tục trong suốt toàn bộ khu vực.
IQ Routs và ALG không được hỗ trợ tại đây.
ASR hỗ trợ.Ngày phát hành: 2010
Phiên bản: 850.2782
Hệ điều hành: PNA, PDA
Yêu cầu hệ thống: PNA, PDA
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Kích thước: 189.03 Mb

Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo