Eastern Europe 850.2782
Detaljna karta koja pokriva na 99.9% teritorija sljedeće države: Mađarska, Litva, Poljska, Slovačka, Slovenija, Češka Republika, Estonija.
Dijelom je pokriven: Bugarska 54%, Latvija 63% i Hrvatska 42%, uključujući i glavni grad i obalnom području.
Dužina prikazanih cesta 1.2 milijuna km.
Teritorija drugih istočno-evropskih država pokrivena mrežom povezuju cesta, olakšavaju безразрывную navigaciju u cijeloj regiji.
IQ Routs i ALG ne podržava.
ASR podržava.Izdanje: 2010
Verzija: 850.2782
Platforma: PNA, PDA
Sistemski zahtjevi: PNA, PDA
Jezik: Engleski
Veličina: 189.03 Mb

Preuzeti materijal za upoznavanje
Preuzeti materijal za upoznavanje