Източна Европа 850.2782
Подробна карта, която да покрие около 99,9% от територията на следните държави: Унгария, Литва, Полша, Словакия, Словения, Чешката Република, Естония.
Частично покрита от: България е 54%, Латвия 63% и Хърватия 42%, включително основните на града и крайбрежната територия.
Дължина на публикуваните пътища 1.2 млн. км.
Територията на други източно-европейски държави, са покрити с мрежа от свързващи пътища, които позволяват да упражняват безразрывную навигация в целия регион.
IQ Routs и ALG не подкрепя.
ASR поддържа.Дата на издаване: 2010
Версия: 850.2782
Платформа: PNA, PDA
Системни изисквания: PNA, PDA
Език: английски
Размер: 189.03 Mb

Изтегляне на материал за запознаване на
Изтегляне на материал за запознаване на