Europa Wschodnia 850.2782
Szczegółowa mapa pokrywająca na 99,9% terytorium następujących państw: Węgry, Litwa, Polska, Słowenia, Słowacja, Czechy, Estonia.
Częściowo pokryte: Bułgaria 54%), Łotwa (63%) i Chorwacja (42%, w tym główne miasta i pobliskie tereny.
Długość wyświetlanych dróg 1.2 mln km.
Terenie innych wschodnio-europejskich państw objętych siecią dróg łączących umożliwiających безразрывную nawigację w całym regionie.
IQ Routs i ALG nie obsługuje.
ASR obsługuje.Data premiery: 2010
Wersja: 850.2782
Platforma: PNA, PDA
Wymagania systemowe: PNA, PDA
Język: angielski
Rozmiar: 189.03 Mb

Pobierz materiał do wglądu
Pobierz materiał do wglądu