ดูเหมือน จะต้องได้รับการประจุไฟแบตเตอรี่ด้านขวา และวิธี และที่เป็นที่สนใจ ในความเป็นจริงเธอเป็นจู้จี้มาก