לכאורה, זה חשוב לקבל רמת הטעינה של הסוללה נכון, ועל איך ומאיפה אדיש. למעשה היא בררנים מאוד.