บริษัทดิสก์ที่มาพร้อมกับรถใหม่แอคิวรา RDX
ทัวร์วิดีโอของรา RDX Acura ใหม่ที่ใช้ในนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ


วันที่ออกข่าว: 2007
คุณภาพ: DVD5
รูปแบบ: ดีวีดีวิดีโอ
ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ: mpgv
ตัวแปลงสัญญาณเสียง: lpcm
วิดีโอ: NTSC 4:3 (640 x 480)
ขนาด: 1.97 Gb
ดาวน์โหลด Acura RDX Advanced Technology Tour - Interactive Video Review บนอัตโนมัติ Repmans: