Công ty đĩa mà đi kèm với xe mới Acura RDX.
Tour du lịch video của mới Acura RDX được sử dụng trong công nghệ giải pháp sáng tạo.


Ngày phát hành: 2007
Chất lượng: DVD5
Định dạng: DVD Video
Video codec: mpgv
Codec âm thanh: lpcm
Video: NTSC 4:3 (640 x 480)
Kích thước: 1,97 Gb


Tải về Acura RDX Advanced Technology tour-đánh giá video tương tác Trên AutoRepManS: