یک دیسک مارک دار که همراه با اتومبیل های جدید آکورا RDX است.
تور ویدئویی از راه حل های فن آوری نوآورانه جدید آکورا RDX است.


تاريخ انتشار: ۲۰۰۷
در مورد AutoRepManS: