نیسان X-بلیزرز راهنمای تعمیر با عکس های رنگی اصلی.
این کتاب شامل بخش هایی از قبیل:
--راه اندازی و نگهداری کتابچه راهنمای نیسان X-بلیزرز;
-دستگاه تفصیلی نیسان X-بلیزرز;
-مشکلات در راه و روش حذف آنها ؛
--دستورالعمل های عملیاتی ؛
موتور
انتقال
شاسی
-کنترل فرمان ؛
-سیستم ترمز
-تجهیزات الکتریکی ؛
بدن
و دیگران است.دانلود نیسان X-بلیزرز راهنمای تعمیر در مورد AutoRepManS: