מדריך לתיקון שבילים ניסן X . עם תמונות הצבע המקוריות
הספר מכיל סעיפים כגון:
-הוראות הפעלה ותחזוקה של ניסן X-שביל;
-התקן מפורט ניסן X-שביל;
-בעיות בדרך ושיטות של חיסול שלהם;
-הוראות הפעלה;
נוע
שידור
כן נסע
-בקרת היגוי;
-מערכת בלימה;
-ציוד חשמלי;
גוף
ואחרים.הורד את התיקון הידני של ניסן X-שביל על המחשב האוטומטי: