คู่มือการซ่อมแซมนิสสันเอ็กซ์เทรล ด้วยภาพถ่ายสีเดิม
หนังสือประกอบด้วยส่วนต่างๆเช่น:
-คู่มือการดำเนินงานและการบำรุงรักษาของนิสสันเอ็กซ์เทรล
-อุปกรณ์รายละเอียดนิสสันเอ็กซ์เทรล
-ปัญหาในทางและวิธีการของพวกเขากำจัด;
-คำแนะนำในการดำเนินงาน
เครื่องยนต์
ส่ง
ชิ้น
-การควบคุมพวงมาลัย;
-ระบบเบรก;
-อุปกรณ์ไฟฟ้า;
ร่าง กาย
และอื่นๆดาวน์โหลดคู่มือการซ่อมแซมนิสสันเอ็กซ์เทรล บนอัตโนมัติ Repmans: