Cyflwynir llawlyfr aml-liw darluniadol ar gyfer cynnal a chadw ac atgyweirio cerbydau LACROLET, gyda chyfarpar o 1.4 litr, 1.6 litr a 1.8 litr o beiriannau hylosgi mewnol. Mae'r llyfr hwn yn darparu gwybodaeth gyflawn a dibynadwy am ddyluniad holl brif systemau'r car LACETTI CHEVROLET.
Mae'r llawlyfr atgyweirio yn disgrifio methiannau a diffygion technegol posibl CHEVROLET, eu hachosion posibl a ffyrdd o gael gwared â pherchennog y car ar eu pen eu hunain.
Mae rhannau o'r llawlyfr yn disgrifio'r amodau atgyweirio angenrheidiol, yr offer, a chymhlethdod y gweithrediadau.
Mae lluniau lliw yn cyd-fynd â'r holl weithrediadau technegol a darperir sylwadau dealladwy iddynt gan arbenigwyr.
Mae cymwysiadau llaw ychwanegol yn cynnwys data ar offer, goleuadau a chynlluniau offer trydanol cerbydau LACETTI. Hefyd yn darparu gwybodaeth am y lludded a argymhellir a hylifau gweithredu eraill, eiliadau penodedig o dynhau cyfansoddion threaded.


Hefyd, anogir perchnogion ceir i roi sylw i hyn Canllaw atgyweirio Lachrolet Lacetti:
https://autorepmans.com/chevrolet/11...html#post20248Blwyddyn: 2012
Tudalennau: 368Lawrlwytho'r canllaw trwsio LACETTI CHEVROLET Ar AutoRepManS: