Chevrolet Lacetti GM TIS.
Mae'r ddogfennaeth hon yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud gwaith trwsio a chynnal a chadw:
Sut i osod a datgysylltu,
Amodau technegol
Gwerthoedd rheoleiddio, yn ogystal â gwybodaeth am sut i adnabod a Thrwsio namau.
Canllawiau trwsio corff:
Mae'r categori hwn yn cynnwys gwybodaeth bwysig ar gyfer gwaith atgyweirio rhannau a wnaed o ddeunydd dalen. Ynghyd â gwybodaeth arall, mae'r adran hon yn cynnwys
Meintiau'r corff,
Y deunydd
Prosesau
Offer a chyfarpar.
Canllawiau oriau gwaith:
Mae'r dogfennau hyn yn cynnwys yr amser safonol sydd ei angen i atgyweirio cerbydau. Mae'n sail ar gyfer gwneud amcangyfrifon i gwsmeriaid, yn ogystal ag ar gyfer gofynion gwarant.
Trydanol:
Mae'r ddogfennaeth hon yn darparu amrywiaeth o wybodaeth i nodi a datrys problemau mewn systemau trydanol ac electronig yn effeithiol ac yn gywir. Os oes angen gwybodaeth arnoch am harneisiau gwifren, Cysylltwyr, cydrannau trydanol ac electronig, gallwch ddewis y categori hwn

Addas ar gyfer blwyddyn model Lachetti 2008.


Datganiad: 2008
Fersiwn: HTML
Platfform: Windows
Gofynion y system: MS Windows 98, ME, 2000, NT 4.0 neu XP
MS Internet Explorer 4.02 neu uwch
Iaith: Saesneg
Maint: 77.99 MB


Lawrlwytho'r canllaw atgyweirio TIS Lacetti GM Ar AutoRepManS: