Hướng dẫn sử dụng (đa phương tiện) sửa chữa và bảo dưỡng xe Mercedes C-class W-202 (1993-2000). Hướng dẫn độc đáo này có như vậy cần thiết cho chủ sở hữu xe hơi và cơ khí là đặc điểm kỹ thuật ban đầu, vận hành và sửa chữa xe. Mô tả đầy đủ của các kỹ thuật bảo trì và sửa chữa của Mercedes, tất cả điều này được đi kèm với một minh họa màu sắc.


Định dạng: đa phương tiện
Kích thước: 125.73 Mb
Tải về Mercedes C-Class W-202 đa phương tiện sửa chữa hướng dẫn sử dụng Trên AutoRepManS: