คู่มือ (มัลติมีเดีย) การซ่อมแซมและบำรุงรักษาของรถเบนซ์ C คลาส W 202 (ปี 1993-2000) คู่มือเฉพาะนี้ประกอบด้วยความจำเป็นดังกล่าวสำหรับเจ้าของรถและกลศาสตร์ลักษณะเดิมทางเทคนิค การดำเนินการ และซ่อมแซมรถยนต์ คำอธิบายที่สมบูรณ์ของเทคนิคการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ ทั้งหมดนี้ตามมา ด้วยมีภาพประกอบสี


รูปแบบ: มัลติมีเดีย
ขนาด: 125.73 Mb
ดาวน์โหลดคู่มือมัลติมีเดียเพื่อซ่อม Mercedes C-Class W-202 บนอัตโนมัติ Repmans: