PET2 פורשה 8.0 & בסיס וינוקוד 2019.01
מספק הזדמנות להכיר את הקטלוג המקורי של חלקי חילוף עבור מכוניות פורשה, עם עדכון מותקן מראש 491.
בעת התקנה, קרא בעיון את הוראות ההתקנה בתוך הארכיון.
תיקיית התפריט PET2 Loader היא הוראת התחלה על איך להגדיר את זה.
גירסה זו נקבעה לעבודה עם הדיסק C: אם תתקין בדיסק אחר, השתמש בקבצי INI מהתיקיה המתאימה לכונן.
היכולת להתקין כונן c:, d:,: E ו- f:
הגדרות אזוריות ומחיר עבור רוסיה הוקמו.


שחרור: 2019
גירסא: 8.0
שפת ממשק: רב-לשוניות
יש תמיכה ב-x64


הורד PET2 פורשה על המחשב האוטומטי: