PET2 Porsche 8,0 & VinCode cơ sở 2019,01
Autorepmans cung cấp một cơ hội để làm quen với các catalogue ban đầu của phụ tùng cho xe Porsche, với cài đặt sẵn bản Cập Nhật 491.
Khi cài đặt, đọc kỹ hướng dẫn cài đặt bên trong kho lưu trữ.
Thư mục trình đơn bộ nạp PET2 là một hướng dẫn khởi động về cách thiết lập nó.
Phiên bản này được cấu hình để làm việc với đĩa C: nếu bạn cài đặt trên đĩa khác, sử dụng các tập tin INI từ thư mục thích hợp cho ổ đĩa của bạn.
Khả năng cài đặt trên ổ đĩa C:, D:, E: và F:
Thiết lập khu vực và giá cả cho Nga đã được xây dựng.

Phát hành: 2019
Phiên bản: 8,0
Ngôn ngữ giao diện: đa ngữ
Có hỗ trợ x64


Tải PET2 Porsche Trên AutoRepManS: