راهنمای توصیف اتومبیل آئودی ۱۰۰, آئودی ۲۰۰ آوانت 1982-1991.
این راهنما توصیف ۱/۸, ۱/۹, ۲/۰, ۲/۱, ۲/۲, ۲/۳ لیتر از موتورهای احتراق داخلی, و همچنین کیلوگرم, MC, 1B, 2B, 3B موتور توربو.

دانلود آئودی ۱۰۰, ۲۰۰ راهنمای تعمیر در مورد AutoRepManS: