คู่มืออธิบายรถ ออดี้ 100, รองออดี้ 200 รุ่น 1982-1991
คู่มือนี้อธิบายถึงเสียงเครื่องยนต์เบนซินสันดาปภายใน 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3 ลิตรเทอร์โบเครื่องยนต์ เป็นชุดกก. MC, 1B, 2B, 3B

ดาวน์โหลดคู่มือซ่อม AUDI 100, 200 บนอัตโนมัติ Repmans: