Bwriad y canllaw hwn yw i'r modurwr allu trafod a chynllunio atgyweiriadau ceir gyda pheirianydd proffesiynol neu ei berfformio ar ei ben ei hun. Bydd y llawlyfr yn eich helpu i benderfynu pa waith sydd angen ei wneud (hyd yn oed os penderfynwch y gallwch ei wneud yn y gweithdy), gwneud diagnosis a darparu gwybodaeth am y cyflwr technegol. Penderfynwch ddilyniant gweithredoedd a diagnosteg wrth wasanaethu neu atgyweirio car. Serch hynny, gobeithiwn y byddwch yn defnyddio'r Llawlyfr hwn ar gyfer gwaith annibynnol. Bydd gwneud gwaith syml yn cymryd llawer llai o amser na gwasanaethu'r car yn y gweithdy, lle mae angen i chi ddod ddwywaith i adael a chodi'r car. Ac, wrth gwrs, yn bwysicaf oll, gallwch arbed rhywfaint o arian a fydd yn mynd i dalu am y gwaith.
Ar gyfer gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio Mae'n angenrheidiol cael set dda o longddrylliau metrig, sgryrrwyr a ffyn mesur, gan fod yr offer llaw syml hyn yn cael eu defnyddio wrth gyflawni'r rhan fwyaf o'r gwaith. Weithiau ar gyfer atgyweirio offer arbennig angenrheidiol neu baratoad arbennig. Nodir hyn yn y rhybuddion a nodir yn y llawlyfr hwn.
Mae'r Llawlyfr yn cynnwys lluniadau a disgrifiadau sy'n dangos swyddogaethau'r gwahanol rannau a'u lleoliad. Mae'r gwaith yn cael ei ddisgrifio a'i ffotograffu mewn dilyniant cam wrth gam, fel y gall hyd yn oed dechreuwr eu perfformio.
Peiriannau gasoline 2.7 (230/250 hp) 4.2 (300 hp)
Peiriannau diesel 2.5 (150/155/163/180 hp)


Datganiad: 2010
Awdur: S.V.Gus
Cyhoeddwr: UE "Geese Swans" Minsk
ISBN: 985-455-102-4
Fformat: PDF
Nifer y tudalennau: 352
Iaith: Rwsieg


Audi A6 Allroad Quattro (2000) руководство по ремонту-6f54283ccbe0b5c612a6f7b9443ff78f-jpg Audi A6 Allroad Quattro (2000) руководство по ремонту-587cabba75b88cc5afb9528d6bb56122-jpg Audi A6 Allroad Quattro (2000) руководство по ремонту-d9a2550c79c42d3b3461049bef159e7f-jpg Audi A6 Allroad Quattro (2000) руководство по ремонту-f9c95b600dec79887cfd24ad0f9ec72e-jpg
Download Gwasanaeth Llawlyfr Audi A6 Allroad Quattro Ar AutoRepManS: