Các cửa hàng ban đầu của sự lựa chọn cho các bộ phận phụ tùng xe Chevrolet cho thị trường châu Âu.Ngày phát hành: 12/2010
Phiên bản: 4.15
Ngôn ngữ: đa ngôn ngữ
Trên AutoRepManS: