แค็ตตาล็อกฉบับที่เลือกรถอะไหล่เชฟโรเลตสำหรับตลาดยุโรปปล่อยวันที่: 01/2554
รุ่น: 4.15
ภาษา: พูดได้หลายภาษา
บนอัตโนมัติ Repmans: