Thông tin chi tiết đầu tiên được công bố về các sản phẩm mới. Lotus các kế hoạch để phát hành một chiếc xe siêu nhỏ gọn thành phố mới, mà sẽ cạnh tranh với Aston Martin Cygnet. Theo tự động nhận cổng, các mô hình mới sẽ xuất hiện đến năm 2015.