Audi A3 (c) 1997-một đa phương tiện dùng hướng dẫn/hướng dẫn về sửa chữa và bảo trì của xe.
Các hướng dẫn trực tuyến hoạt động, sửa chữa và bảo dưỡng xe Audi A3 đưa ra (c) 1997.

.

Ngôn ngữ: tiếng Nga
Định dạng: exe
Kích thước: 63.87 Mb


Audi A3 (1997-...) мультимедийное руководство по ремонту-prscr1-jpg Audi A3 (1997-...) мультимедийное руководство по ремонту-prscr2-jpg Audi A3 (1997-...) мультимедийное руководство по ремонту-prscr3-jpg
Trên AutoRepManS: