Điện tử dịch vụ hướng dẫn sử dụng xe Acura NSX, sản xuất từ năm 1991 trở đi. Sẽ chủ sở hữu xe hơi thực hiện công việc bảo trì trên xe và kế hoạch thay thế vật tư tiêu hao.

Nội dung hướng dẫn cho bảo trì của Acura NSX:
-Thông tin chung
Mã số khung gầm và sơn
Số nhận dạng xe
Vị trí của nhãn và chữ ký
Nâng cao chiếc xe và vị trí của các điểm neo của cơ thể
Xe ô tô kéo
Bảo trì và biện pháp phòng ngừa

-SRS
Vị trí của các thành phần
Mô tả SRS
Cảnh báo/thận trọng nhãn
Vị trí kết nối
Biện pháp phòng ngừa/thủ tục


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: PDF


Acura NSX (1991)  руководство по ремонту-0d83793fed24224f7d980c64b5f076a5-jpg Acura NSX (1991)  руководство по ремонту-8fc8b653a63f9393485ed4f056febdbf-jpg Acura NSX (1991)  руководство по ремонту-432386660bb503d9374c6553de6ec469-jpg Acura NSX (1991)  руководство по ремонту-29e57a8fa428adb3cc2375a19b6194a9-jpg
Tải về Acura NSX sửa chữa hướng dẫn Trên AutoRepManS: