Mnogokrasočnoe ภาพประกอบคำแนะนำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ CHEVROLET LANOS 1, 5i คำแนะนำอธิบายในรายละเอียดบกพร่องหรือขัดข้องของรถ และสาเหตุของพวกเขาน่า และวิธีการแก้ไขด้วยตัวเอง
หนังสือให้คำแนะนำบน modalities สำหรับงานซ่อมแซมที่จำเป็นต้อง มีเครื่องมือนี้ ดำเนินงานทั้งหมดจะมาพร้อมกับรูปถ่ายสีและรายละเอียด เข้าใจ commentary
แนะนำแอพลิเคชันประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่จำเป็น ตะเกียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า มีข้อมูลบนหล่อ และปฏิบัติการของเหลว torques การกระชับใบหน้าจำเป็นต้องใช้รายการการเชื่อมต่อแบบ


ปี: 2011
ผู้ประกาศ: หลังล้อ


ดาวน์โหลดคู่มือซ่อมเชฟโรเลต Lanos บนอัตโนมัติ Repmans: