Audi A8 (1994-1999) -ด้วยตนเอง


คำแนะนำเต็มที่การซ่อมรถและการบำรุงรักษาของ Audi A8 (1994-1999)
คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับเจ้าของรถยนต์ Audi A8 ซึ่งจะบริการ และซ่อมแซมยานพาหนะของคุณคำแนะนำรวมถึง:
ข้อมูลจำเพาะทางด้านเทคนิคเต็มรูปแบบของ Audi A8
ความลับของการทำงานของรถยนต์ของแบรนด์นี้
คำอธิบายโดยละเอียดของการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์
ภาพประกอบที่มากกว่า 500 จะทำงานเพื่อซ่อมแซมรถ
สีอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถ


Руководство по ремонту Audi A8 ใน AutoRepManS:


หัวข้อที่คล้ายกัน: