คำแนะนำเต็มที่การซ่อมรถและการบำรุงรักษาของ Audi A8 (1994-1999)
คู่มือนี้มีวัตถุประสงค์สำหรับเจ้าของรถยนต์ Audi A8 ซึ่งจะบริการ และซ่อมแซมยานพาหนะของคุณ

คำแนะนำรวมถึง:
ข้อมูลจำเพาะทางด้านเทคนิคเต็มรูปแบบของ Audi A8
ความลับของการทำงานของรถยนต์ของแบรนด์นี้
คำอธิบายโดยละเอียดของการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์
ภาพประกอบที่มากกว่า 500 จะทำงานเพื่อซ่อมแซมรถ
สีอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถ


ภาษา: รัสเซีย
ชนิด: .exe
ขนาด: 275.67 Mb
ดาวน์โหลดคู่มือการซ่อมแซมออดี้ A8 บนอัตโนมัติ Repmans: