คำแนะนำ จาก autorepmans.com และผู้ผลิตรถยนต์ Acura การดำเนินการและบำรุงรักษาด้วยตนเอง แอคิวรา RDX และ Acura MDX ออกตั้งแต่ปี 2007
เพื่อหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ คุณลักษณะและหน้าที่ของรถ Acura ต้องอ่านเขียน โดยนำ "แอคิวรา RDX, MDX (2007)"ด้วยตนเองประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงานสำคัญระบบ กลไก และเว็บไซต์ครอบครัวของ Acura รถ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เจ้าของรา RDX และ MDX ถูกใช้คุณลักษณะทั้งหมดของรถของคุณ เช่นเป็นการตรวจสอบสภาพทางเทคนิคที่ไม่ซ้ำกันจะมากขยายรอบระยะเวลา เอารัดเอาเปรียบของ Acura และลดต้นทุนของรถยนต์
ดาวน์โหลดคู่มือซ่อม ACURA RDX, MDX บนอัตโนมัติ Repmans: