Fotgängare ombeds att minska den tillåtna hastigheten i städer

Fotgängare ombeds att minska den tillåtna hastigheten i städer
Interregionalt allmänna rörelsen Unionen för fotgängare och uppmanar myndigheterna att minska hastigheten i tätorter med upp till 50 kilometer per timme, enligt Kommersant. Reaktionen från myndigheterna är fortfarande okänd, sa bara att fotgängare ofta själva blivit skyldiga till olyckor, inte respektera Trafikregler.

Ordförande för organisationen Vladimir Sokolov förklarade att minska tröskeln hastighet för att hjälpa till att minska antalet dödsolyckor.
Vid denna hastighet (6080 km/h) i en kollision, fotgängare nästan inga chanser att överleva. Vi tror att Ryssland måste för stora städer att flytta till en ny standard   är 50 km/h, liksom i Amerika och i Europa", sade han.
Idén att minska hastigheten i städer i 50 km per timme uttryckte för första gången. Man tror att extra 10 km/h tillåta att förkorta bromssträckan 715 meter. I 2007, den tidigare chefen för trafikpolisen i Ryssland Vladimir Fedorov har utarbetat förslag till lag Om vägtrafik, vilket innebar en sänkning av hastighetsgränsen.