סדנה ידני אלפא רומיאו 33 סדרה

repair manuals, spare parts, repair manual, user's manual
Translated text
תוכן
תצוגות כלליות
מידות ומשקולות
מודל וריאציה
נתוני זיהוי
נקודות הרמה וגרירה
פנטוגרף שקע
מוסך ומעמדים לבטיחות
גרירה
כלי שירות מיוחדים
הנחיות לבדיקה טרום-מסירה וקופונים לתחזוקת הכתב
טרום אספקה
רמת בדיקה
בדיקות פונקציונליות
ניקוי מסיים 3 בדיקה
תחזוקה
לוח זמנים לתחזוקה
בתרשים נוזלי וחומרי סיכה
הילל דלק וחומרי סיכה
דלק
נוזלים וחומרי סיכה
מילוי קיבולות משוער
תחזוקת מנועים
מערכת מכאנית בסיסית
מערכת הצתה ודלק
בדיקת CO%
אבחון ותיקונים בבעיות
מארז ותחזוקת גוף
בדיקת מערכת הדלק והפליטה
מצמד
Gearbox-דיפרנציאל
פיר כונן הרכבה
הסרן הקדמי וההשעיה הקדמית
הציר האחורי והבולם האחורי
בדיקת הרמות ההשעיה
יישור גלגל
מערכת בלימה
מערכת היגוי
הגוף
נתוני שירות ומפרטים
תחזוקת מנועים
המארז ותחזוקת הגוף
כלי שירות מיוחדים
Original text


Workshop Manual Alfa Romeo 33 Series-alfa-romeo-33-series-screen1-jpgWorkshop Manual Alfa Romeo 33 Series-alfa-romeo-33-series-screen2-jpgWorkshop Manual Alfa Romeo 33 Series-alfa-romeo-33-series-screen3-jpgהורד אלפא רומיאו 33 סדרת סדנת הדרכה על המחשב האוטומטי: