אוסף של הספרות על תיקון ותחזוקה של מכוניות אלפא רומאו 75 בשנת 1986.
ההידור אספו חומרים אלה:
1. אלפא 75 aircoheater 5. אלפא 75 ידני (אנגלית)
2. אלפא 75 בלם 6. 75abs אלפא
3. אלפא 75 הסדנה 7. אלפא 75 טורבו
4. אלפא 75 העיסוי

ספרים אלה יסייעו בעלי המכוניות כדי לנסות לתקן את המכוניות שלהם. למטב את הפעולה של כל הרכיבים. לבצע החלפת שגרתית של חומרים מתכלים במוסך.


תאריך שחרור/הצגה: 1986
תבנית: PDF
איכות: מעמודים שנסרקו
שפה: אנגלית
גודל: 104.83 Mb
הורד אלפא רומיאו 75 תיקון ידני על המחשב האוטומטי: