رنگ خودرو خود را (رنگ خود را خودتان ماشین) یک درس ویدیویی از سری فیلم های آموزشی معروف کوین تیتز:

"آماده سازی فلز و تعمیر زنگ"
"سنباده رنگ و سنباده
"مبانی بدن فروشگاه"
"Xtreme جزئیات"
"جایگزینی پانل بدن"فراخوان کوین Tetz-افسانه ای ماشین بدن متخصص تعمیرات. او یک شرکت فعال در برنامه های تلویزیون خودرو در ایالات متحده است و خود را ویدئو آموزش کانال در تعمیر بدنه خودرو.

Paint Your Own Car - Kevin Tetz Training video-paint-car-screen1-jpg Paint Your Own Car - Kevin Tetz Training video-paint-car-screen2-jpg

Paint Your Own Car - Kevin Tetz Training video-paint-car-screen3-jpg Paint Your Own Car - Kevin Tetz Training video-paint-car-screen4-jpg

Paint Your Own Car - Kevin Tetz Training video-paint-car-screen5-jpg Paint Your Own Car - Kevin Tetz Training video-paint-car-screen6-jpg


زبان: انگلیسی

در مورد AutoRepManS: