اطلاعات رنگارنگ و راهنمای فنی تعمیر و نگهداری خودروهای شورلت کروز از سال ۲۰۰۸. این کتاب همچنین کتابچه راهنمای بهره برداری و دستگاه خودروهای شورلت کروز مجهز به موتورهای احتراق داخلی بنزینی با حجم کاری ۱٫۶ و ۱٫۸ لیتر (R4, 16V) است.


نام فایل منتشرشده: ۲۰۱۱
نویسنده: Dedikin N., Petrov A.M., Gavrilov A.N., Vorontsov A.V.
ناشر: سوم رم
ISBN: 978-5-91770-374-9

Chevrolet Cruze (2008-...) руководство по ремонту-81219492-jpg Chevrolet Cruze (2008-...) руководство по ремонту-99456910-jpg Chevrolet Cruze (2008-...) руководство по ремонту-58395835-jpg Chevrolet Cruze (2008-...) руководство по ремонту-30776980-jpg

دانلود راهنمای تعمیر شورلت کروز در مورد AutoRepManS: