کتابچه راهنمای ارائه شده شامل طرح های رنگی دقیق از تجهیزات الکتریکی اتومبیل شورلت لاکتی است. این خودروها مجهز به موتورهای بنزینی چهار سیلندر با حجم کار هستند: - 1.4 لیتر؛ 1.6 لیتر. و 1.8 لیتر. همچنین در این کتابچه راهنمای تعمیر عکس های رنگی جزئیات عمل جایگزین فیوز، پلاگین جرقه و رله وجود دارد.

همچنین توصیه می شود صاحبان خودرو به این موضوع توجه کنند کتابچه راهنمای خدمات کارگاه شورلت لاکتی:
https://autorepmans.com/chevrolet/11...html#post20247سال: ۲۰۱۰
ناشر: "Za rulem"


دانلود نمودار شماتیک تجهیزات الکتریکی شورلت لاکتی در مورد AutoRepManS: