همچنین توصیه می شود صاحبان خودرو به این موضوع توجه کنند کتابچه راهنمای خدمات کارگاه شورلت لاکتی:
سال: ۲۰۱۲
صفحه: ۳۶۸در مورد AutoRepManS: