ارائه راهنمای تعمیر و نگهداری دوره ای از اتومبیل های نام تجاری گفتگوی TSX، که در سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ تولید شده است. این راهنما برای صاحبان خودرو در نظر گرفته شده است آکورا تیاس ایکس، که برای بازار خودروی آمریکای شمالی تولید می شد.


انتشار کتاب: ۲۰۰۴
فرمت رهبری: PDF
راهنمای زبان: انگلیسی
دانلود راهنمای تعمیر آکورا TSX در مورد AutoRepManS: