Αυτός ο οδηγός προορίζεται για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που θέλουν μόνοι τους να πραγματοποιείται συντήρηση και поточный επισκευή του αυτοκινήτου Ford Mustang. Σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν σχέδια και περιγραφές, που βοηθούν να κατανοήσουμε τη λειτουργία των τοποθεσιών και των μηχανισμών του αυτοκινήτου και τη θέση τους. Όλες οι εργασίες που περιγράφονται σε μια σαφή σειρά με λεπτομερείς φωτογραφίες.


Κυκλοφορία: 1979
Συγγραφέας: ed J. H haynes διεθνές
Εκδότης: ;Haynes Διεθνές Publishing;
ISBN: 0-85696-357-7/DjVu
Γλώσσα: Αγγλικά
****

DOWNLOAD - Ford Mustang V8 στο AutoRepManS:


****


Similar Threads: