Chủ sở hữu Mô hình SDenver bắn một video về hành vi của người đẹp của nó vào mùa đông khắc nghiệt của Nga. Video là lúc-30 ° c, Tesla trên đường phố và không trong nhà để xe nước nóng của chúng tôi, nhưng nó là hoàn toàn không bị ảnh hưởng hiệu quả của nó. Xem video và để lại một bình luận...